بررسی تأثیر یک برنامه فعالیت های بدنی منتخب بر رشد مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی (ADHD) و کودکان اوتیسم (HFA)

سعید کوثری؛ فاطمه کیهانی؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22059/jmlm.2012.28985