نویسنده = ریحانه راهداربیک
تأثیر رنگ پس‌زمینه و جنسیت بر زمان‌بندی پیش‌بینی انطباقی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-13

10.22059/jmlm.2020.133250.972

مسعود ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ یدالله بیننده


ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان درخودماندۀ 10-6 سال شهر مشهد

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 209-224

10.22059/jmlm.2016.58946

سمیه طباطبایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده