ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 423-443

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.135776.994

چکیده
    ذهن‌آگاهی، فرایندی شناختی است که طی آنها فرد ذهن‌آگاه، بدون قضاوت و همراه با پذیرش، تمرکز خود را روی تجربۀ احساسات و اتفاقاتی که در لحظۀ حال در خود یا اطرافش رخ می‌دهد، متمرکز می‌سازد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن­آگاهی ورزشی بود. بدین منظور 150 ورزشکار با سطوح مختلف مهارتی در هفت رشتۀ ورزشی تیمی ...  بیشتر

تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس

احمد نیک روان؛ ولی اله کاشانی؛ الهه مصطفایی فر

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61950

چکیده
    هدف پژوهش حاضر مطالعۀ تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس بود. 50 نفر از دانشجویان دختر 19 تا 25 سالۀ دانشگاه سمنان با توجه به پرسشنامه‎های مرتبط با متغیرهای تحقیق به‌عنوان نمونه انتخاب و به پنج گروه خواب کامل، محرومیت از خواب، خواب و مداخلۀ پس‌گستر، محروم از خواب و مداخلۀ پس‌گستر ...  بیشتر