مجله «رشد و یادگیری حرکتی ورزشی» با چاپ مقالات پژوهشی کوشش می‌کند موجب توسعه و ارتقای حوزه تخصصی خود شود و ادبیات تحقیق و منابع خوبی برای پژوهشگران در این زمینه فراهم آورد. نشریه از مقالاتی استقبال می‌کند که بینش‌هایی در مورد وجوه مختلف رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ارائه می‌دهند. همچنین مطالعاتی که از برنامه‌های مداخله‌ای هدفمند جهت توسعه و پیشرفت حرکتی استفاده می‌کنند را تشویق می‌کند. هدف اصلی نشریه فراهم کردن بستری برای طیف گسترده‌ای از تحقیقات نیمه تجربی، تجربی بالینی، مروری تا مطالعات نظری است که پیرامون عوامل رفتاری و شناختی مؤثر در افراد با توانایی‌ها و ناتوانی‌های مرتبط با حرکت و ورزش تحقیق کرده‌اند. البته بسیار واضح است که از اهداف دیگر نشریه به اشتراک گذاشتن نتایج علمی حاصل از تحقیقات و دسترسی آزاد به اطلاعات جدید و گسترش دانش بشری است.

موضوعات مورد علاقه مجله:

  • علوم رفتاری و شاخه‌های مرتبط

              یادگیری حرکتی

              کنترل حرکتی

              رشد و تکامل حرکتی

              آموزش

  • علوم ورزشی و شاخه‌های مرتبط

              ورزش و توانبخشی

  • علوم شناختی و شاخه‌های مرتبط
  • روان‌شناسی ورزشی و شاخه‌های مرتبط

             روان‌شناسی کاربردی