اهداف و چشم انداز

نشریه حرکت از سال 1378 به صورت فصلنامه شروع به فعالیت کرده است . 18 نفر به عنوان اعضاء هیئت تحریریه با نشریه همکاری می نمایند. که 3 نفر با درجه استاد تمام ، 5 نفر دانشیار ، 8 نفر استادیار و 2 نفر هم عضو دانشگاه های خارج از ایران می باشند.

 تا سال 1388 ، 39 شماره از نشریه منتشر شد که در 39 شماره نشریه ، 168 عنوان مقاله در گرایش فیزیولوژی ورزشی ، 108 عنوان مقاله در گرایش مدیریت ورزشی ، 80 عنوان مقاله در گرایش رشد و یادگیری حرکتی ورزشی و 62 عنوان مقاله در گرایش طب ورزشی منتشر شده است. شماره 40 آن به صورت 4 گرایش تخصصی منتشر گردیده است.
 

اهداف نشریه حرکت
1. تبدیل نشریه حرکت به چهار گرایش تخصصی
2. چاپ و نمایه مقالات نشریه حرکت

از سال 1387 مسئولین دانشکده و دست اندرکاران نشریه حرکت در صدد بودند که نشریه حرکت را به صورت 4 گرایش تخصصی منتشر نمایند . بعد از تلاش و پیگیری های پی در پی سرانجام موفق به اخذ مجوز از سوی وزرات علوم تحقیقات و فن آوری گردید. از شماره 40 ، نشریه حرکت به صورت تخصصی با عناوین جدید منتشر  شد. هم اکنون دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران 4 نشریه فارسی به صورت تخصصی و آن لاین منتشر می نماید.

عناوین تخصصی نشریات عبارتند از : 1. نشریه علوم زیستی ، 2. نشریه مدیریت ورزشی ، 3. نشریه رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی ، 4. نشریه طب ورزشی . در حال حاضر مدیر مسئول کلیه نشریات جناب آقای دکتر رضا رجبی می باشند. نشریه رشد ویادگیری حرکتی – ورزشی با سردبیری جناب آقای دکتر فضل اله باقرزاده ، مدیر داخلی سرکار خانم مهری دارابی و 7 نفر اعضاء هیئت تحریریــه فعــالیت می کنند.

2ka9237ma2