آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 193
تعداد پذیرش 63
تعداد عدم پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 48

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 4328
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3667
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 55 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
درصد پذیرش 33 %