آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 220
تعداد پذیرش 63
تعداد عدم پذیرش 103
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 65

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 6939
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3015
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 189 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 36 روز
درصد پذیرش 29 %