اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1517
تعداد پذیرش 253
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 707
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 244

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 395
تعداد مشاهده مقاله 632903
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 624603
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 558 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 53 روز
درصد پذیرش 17 %