فصلنامه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی یک مجله دسترسی آزاد است به این معنی که همه مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در اختیار کاربران قرار می گیرد.از این رو انتشار مقاله در این نشریه به پرداخت "هزینه های داوری مقاله" و "اقدامات چاپ و انتشار مقاله"   وابسته است که از طرف نویسندگان انجام می شود.

هزینه ارسال مقاله 6,000,000 ریال بوده، که مبلغ 2.000.000 ریال جهت داوری هر مقاله و در صورت پذیرش مقاله، مبلغ 4.000.000 ریال جهت چاپ آن از نویسندگان اخذ می گردد. (درصورتیکه نویسنده مسئول مقاله، دانشجو باشد، تنها در صورت پذیرش نهایی، به میزان 20 درصد برای هزینه چاپ، تخفیف لحاظ می گردد). امکان پرداخت آنلاین هزینه مربوطه با کارت های شتاب فراهم می باشد.