داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

مقالات دارای همخوانی با محتوای نشریه که دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه، برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای دو داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد روند داوری مقالات در فلوچارت راهنما ارائه شده است.

 

 * الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست.

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند.

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود.

 • مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.

لیست داوران نشریه در سال 1400

لیست داوران نشریه در سال 1399

 لیست کلیه داوران همکار در نشریه رشد ویادگیری حرکتی ورزشی

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سازمان

نمایه شده در پایگاه

1

سعید

ارشم

استادیار

دانشگاه خوارزمی

Scopus

2

زهرا

استیری

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

 

3

مهتا

اسکندرنژاد

دانشیار

دانشگاه تبریز

Publons

4

محمدتقی

اقدسی

استاد

دانشگاه تبریز

Publons

5

علیرضا

آقابابا

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

Publons

6

محمدعلی

بشارت

استاد

دانشگاه تهران

‪ Google Scholar

7

عباس

بهرام

استاد

دانشگاه خوارزمی

Scopus

8

علیرضا

بهرامی

دانشیار

دانشگاه اراک

Publons

9

شهاب

پروین پور

استادیار

دانشگاه خوارزمی

Scopus

10

مرتضی

پورآذر

استادیار

دانشگاه فرهنگیان تهران

‪ ‪Google Scholar

11

فرناز

ترابی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

Publons

12

سیروس

چوبینه

دانشیار

دانشگاه تهران

Scopus

13

رسول

حمایت طلب

استاد

دانشگاه تهران

‪ ‪Google Scholar

14

داود

حومینیان

استادیار

دانشگاه تهران

 Publons

15

علی

حیرانی

دانشیار

دانشگاه رازی

 Publons

16

محمد

خبیری

دانشیار

دانشگاه تهران

Publons

17

حسن

خلجی

دانشیار

دانشگاه اراک

Scopus

18

داریوش

خواجوی

دانشیار

دانشگاه اراک

-

19

محمد تقی

خورند

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و مناع طبیعی ساری

Publons

20

افخم

دانشفر

دانشیار

دانشگاه الزهراء (س)

Publons

21

جلال

دهقانی زاده

استادیار

دانشگاه ارومیه

-

22

مهدی

رافعی بروجنی

استادیار

دانشگاه اصفهان

Scopus

23

رضا

رستمی

استاد

دانشگاه تهران

Scopus

24

صالح

رفیعی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

Publons

25

رزا

رهاوی عزآبادی

استادیار

دانشگاه الزهرا

Publons

26

مهشید

زارع زاده

استادیار

دانشـگاه شهید باهنر کرمان

Publons

27

احسان

زارعیان

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

Publons

28

حمید

زاهدی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

Publons

29

رسول

زیدآبادی

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

Publons

30

مهدی

سهرابی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

31

منصور

سیاح

استادیار

دانشگاه کاشان

Publons

32

معصومه

شجاعی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Publons

33

علی

شفیع زاده

استادیار

دانشگاه شهرکرد

Publons

34

امیر

شمس

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

‪ Google Scholar

35

پروانه

شمسی پور دهکردی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

Publons

36

مهدی

شهبازی

استاد

دانشگاه تهران

Publons

37

محمود

شیخ

استاد

دانشگاه تهران

Publons

38

علیرضا

صابری کاخکی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

39

حمید

صالحی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

Publons

40

شیلا

صفوی همامی

استادیار

دانشگاه اصفهان

-

41

مرتضی

طاهری

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 Publons

42

حمیدرضا

طاهری تربتی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

43

شهزاد

طهماسبی بروجنی

دانشیار

دانشگاه تهران

Publons

44

فرشید

طهماسبی

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

Scopus

45

رسول

عابدان زاده

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

46

بهروز

عبدلی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

47

الهه

عرب عامری

دانشیار

دانشگاه تهران

Scopus

48

حسن

غرایاق زندی

استادیار

دانشگاه تهران

‪ Google Scholar

49

امین

غلامی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

 

50

محبوبه

غیورنجف آبادی

استادیار

دانشگاه تهران

‪ Google Scholar

51

علیرضا

فارسی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

Publons

52

زهرا

فتحی رضائی

استادیار

دانشگاه تبریز

Scopus

53

جواد

فولادیان

استادیار

دانشگاه مشهد

-

54

محمدرضا

قاسمیان مقدم

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

-

55

فرهاد

قدیری

استادیار

دانشگاه خوارزمی

Publons

56

ولی اله

کاشانی

استادیار

دانشگاه سمنان

Publons

57

علی

کاشی

دانشیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

Publons

58

بهروز

گل محمدی

استادیار

دانشگاه سمنان

-

59

غلامرضا

لطفی

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

Publons

60

حسن

محمدزاده

استاد

دانشگاه اورمیه

Publons

61

پونه

مختاری

استادیار

دانشگاه الزهراء

Scopus

62

مژگان

معمارمقدم

استادیار

دانشگاه مازندران

-

63

یوسف

مقدس تبریزی

استادیار

دانشگاه تهران

Publons

64

امیر

مقدم

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 

65

مهدی

مقرنسی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Publons

66

منصوره

مکبریان

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

67

احمدرضا

موحدی

استاد

دانشگاه اصفهان

 

68

سمیه

نامدار طجری

استادیار

دانشگاه مازندران

Publons

69

مریم

نزاکت الحسینی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

Publons

70

ملیحه

نعیمی کیا

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

Publons

71

احمد

نیکروان

استادیار

دانشگاه سمنان

‪ ‪Google Scholar

72

محمد کاظم

واعظ موسوی

استاد

دانشگاه امام حسین

Publons

73

رسول

یاعلی

استادیار

دانشگاه خوارزمی تهران

 
راهنمای داور

  • o       مشاهده چکیده مقاله:در صورت مشاهده یک مقاله جدید در کارتابل خود این امکان برای شما وجود دارد تا پیش از قبول درخواست داوری آن مقاله, چکیده آن مقاله را مشاهده نمایید.به این منظور کافی است روی لینک "چکیده" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید.سیستم پنجره‌ای حاوی چکیده مقاله را به شما نمایش خواهد داد.لازم به توضیح است که امکان مشاهده لینک "چکیده" پس از قبول درخواست داوری وجود نخواهد داشت.

  • با کلیک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانید پنجره "چکیده" را ببندید.

  • قبول درخواست داوری:در صورت مشاهده یک مقاله جدید در کارتابل خود می‌توانید بر روی لینک "قبول درخواست" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید. به این ترتیب امکان داوری آن مقاله برای شما فراهم می‌گردد.

  • لازم به توضیح است که امکان مشاهده چکیده مقاله پیش از پذیرش و یا رد داوری وجود دارد.

  • در صورت پذیرش داوری یک مقاله, وضعیت آن مقاله در کارتابل شما از "درخواست شده" به "داوری شده" تغییر پیدا خواهد کرد.

  • ستون "تاریخ" زمان سررسید مهلت داوری که از سوی دبیر مقاله برای شما در نظر گرفته شده است را نمایش می‌دهد.

  • ستون "تاریخ سررسید" مدت زمان باقی‌مانده تا سررسید مهلت داوری را نمایش می‌دهد.

  • o       رد درخواست داوری:در صورت مشاهده یک مقاله جدید در کارتابل خود می‌توانید برای رد آن به طریق زیر عمل نمایید:  1. بر روی لینک "رد درخواست" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید.

  1. سیستم پیغام"آیا مایل به رد درخواست داوری هستید؟"را به شما نمایش می‌دهد. در صورت اطمینان بر روی دکمه "Ok" کلیک کنید.  • در صورت عدم اطمینان از رد درخواست داوری بر روی دکمه "Cancel" کلیک نمایید.  1. مقاله مورد نظر از کارتابلتان حذف خواهد شد و شما پیغام "عملیات رد درخواست داوری با موفقیت انجام شد" را در بالای "جعبه مقالات" مشاهده خواهید کرد.  • لازم به توضیح است که امکان مشاهده چکیده مقاله پیش از پذیرش و یا رد داوری وجود دارد.

  • o       داوری مقاله:پس از پذیرش یک مقاله می‌توانید برای انجام داوری به طریق زیر عمل نمایید:  1. بر روی لینک "داوری" مقاله مورد نظر که در ستون "عملیات" کارتابلتان مشاهده می‌کنید کلیک نمایید.

  1. چنانچه مقاله خود را برای نشریه‌ای غیر از نشریه دانشکده فنی ارسال کرده‌اید لازم است تا در صفحه فرم داوری اطلاعات زیر را وارد نمایید( لازم به توضیح است که وارد کردن اطلاعات ستاره‌دار در فرم داوری اجباری می‌باشد و در غیر این صورت پیغام خطا دریافت خواهید کرد.  • نظریه کلی

  • نتیجه ارزیابی مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • نظریه نهایی: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • توضیحات داور  1. در صورتی که مقاله خود را برای نشریه دانشکده فنی ارسال کرده‌اید لازم است تا در صفحه فرم داوری اطلاعات زیر را وارد نمایید.  • اصالت و نوآوری مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • ساختار مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • تناسب چکیده با متن مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • کیفیت مقدمه: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • منطقی و علمی بودن روش‌های تجربی و نظری: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • کافی و مناسب بودن نتایج و بحث: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • تناسب نتیجه‌گیری با متن مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • به روز بودن مراجع: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • نحوه رجوع به مراجع در متن: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • نحوه نگارش ادبی مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • کیفیت شکل‌ها و جدول‌ها: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • رتبه کلی مقاله: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • آیا به طور کلی این مقاله را برای انتشار در نشریه دانشکده فنی مناسب می‌دانید؟: از بین موارد موجود در سیستم یکی را انتخاب نمایید.

  • لطفا نظرات مشروح خود را جهت انعکاس به مولفین برای بالا بردن کیفیت مقاله و رفع ایرادات و ابهامات یا دلایل رد مقاله را مرقوم فرمایید.

  • در صورت لزوم توضیحات تکمیلی خود را برای سردبیر مرقوم فرمایید.

  • در آینده در چه زمینه‌هایی مایل به داوری می‌باشید؟

  • چنانکه مقاله در تخصص شما نیست، کدام داور یا داوران را برای ارزیابی این مقاله پیشنهاد می‌فرمایید؟

  • توضیحات داور  1. در قسمت آدرس فایل می‌توانید در صورت نیاز فایلی را به فرم داوری خود ضمیمه نمایید که برای این منظور لازم است تا بر روی دکمه "Browse" کلیک کنید و مسیری را که فایل مورد نظر در آن قرار دارد جستجو کرده, آن را انتخاب نمایید تا آدرس آن به قسمت "آدرس فایل:" اضافه شود.

  1. چنانچه بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید اطلاعات فرم ذخیره شده ولی ارسال نمی‌شود در نتیجه به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گردید و وضعیت داوری شما نیز تغییر نخواهد کرد و می‌توانید در زمان مناسب مجدداٌ بر روی لینک داوری مقاله مورد نظر کلیک کنید و فرم ذخیره شده را ارسال نمایید.  • لازم به توضیح است که در صورت پر نکردن تمام فرم‌های اجباری, سیستم اجازه ذخیره اطلاعات را به شما نخواهد داد و پیغام "پر کردن این فیلد اجباری است" را روی تمام فیلدهای اجباری دریافت می‌کنید.  1. با کلیک روی دکمه "ارسال" اطلاعات ثبت شده, ارسال می‌شود.  • با کلیک بر روی دکمه "بازگشت" بدون ارسال و ذخیره شدن اطلاعات فرم, به صفحه اصلی کارتابلتان باز می‌گردید.  1. وضعیت داوری شما درکارتابلتان از "پذیرفته شده" به "داوری شده" تغییر خواهد کرد.

  1. ستون "تاریخ" تاریخ انجام داوری را نمایش می‌دهد.  • o       گفتگو با نویسنده مقاله:در مواردی که لازم است تا در مورد یک مقاله با نویسنده آن گفتگویی داشته باشید و یا سوالی بپرسید می‌توانید به طریق زیر با وی گفتگو کرده و ارتباط برقرار نمایید:  1. در کارتابل خود بر روی لینک "گفتگو" که در سطر مربوط به یک مقاله قرار دارد کلیک کنید تا بتوانید به نویسنده آن مقاله پیامی بفرستید.

  1. سیستم پنجره "گفتگو" را به شما نمایش می‌دهد و شما می‌توانید پیام خود را در قسمت مربوطه وارد نمایید.

  1. بر روی دکمه "ارسال" کلیک کنید. پیام برای نویسنده مربوطه ارسال می‌گردد.

  1. سیستم در پنجره "لیست گفتگوها" پیغام "متن گفتگو فرستاده شد." را به شما نمایش می‌دهد.

  1. پس از آن که سردبیر مقاله, پیام شما را قبول کند, متن پیام در پنجره "لیست گفتگوها"ی شما نمایش داده خواهد شد. در غیر این صورت شما پیام ارسالی خود را نمی‌توانید در پنجره "لیست گفتگوها" مشاهده نمایید.  • §         چنانچه نویسنده مقاله به پیام شما پاسخ داده باشد در پنجره " گفتگو‌" پیامی که از نویسنده مقاله دریافت کرده‌اید را مشاهده می‌نمایید و می‌توانید مطابق مراحل بالا به وی پاسخ دهید.

  • با کلیک بر روی دکمه "*" بالای صفحه می‌توانید پنجره "گفتگو" را ببندید.

  • o       دریافت Email:شما این امکان را دارا می‌باشید تا در چند گام از چرخه داوری Email دریافت نمایید. این قابلیت به این منظور در نظر گرفته شده است تا شما بتوانید علاوه بر اطلاعاتی که در کارتابلتان از وضعیت داوری خود در مورد مقالات مختلف کسب می‌نمایید, اطلاعات تکمیلی نیز در این زمینه دریافت کنید.در زیر به موردی که سیستم به آدرس پست الکترونیک شما Email ارسال می‌کند اشاره می‌کنیم:
 1. زمانیکه که دبیر یک مقاله درخواستی مبنی بر پذیرش داوری آن مقاله به شما ارسال می‌کند یکEmail  حاوی درخواست داوری, از سوی سیستم دریافت می‌نمایید.