داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه ودو سرناشناس  انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است. در ابتدا همه مقالات توسط  سردبیر و هیئت تحریریه ارزیابی می شوند. ممکن است مقالات در این مرحله پذیرفته شوند، اما در برخی موارد، مقالاتی که استانداردهای اولیه را برآورده نمی‌کنند برای مثال در مسیر اهداف نشریه ویا حوزه های موضوعی آن نیستند ممکن است بدون ورود به پروسه داوری رد شوند تا از اتلاف زمان برای نویسندگان جلوگیری شود. مقالات دارای همخوانی با محتوای نشریه که دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه هستند، برای داوران ارسال می‌گردد. مقاله تأیید شده سردبیر و هیئت تحریریه ، برای دو داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود. سردبیر حق تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش را برای خود محفوظ می دارد. اطلاعات بیشتر در مورد روند داوری مقالات در فلوچارت راهنما ارائه شده است.

الزامات اخلاقی داوران

ارزیابی و بررسی، فعالیتی حرفه‌ای برای مجلات است که ارزش کل حرفه را فراهم می سازد. به طور معمول انتظار می رود پژوهشگرانی که مقالات خود را به مجله ارسال می‌کنند، به ­طور متقابل دعوت مجله برای ارزیابی مقالات را بپذیرند. همچنین از داوران انتظار می‌رود که هنگام پذیرش دعوت‌های بازبینی، اصول اخلاقی زیر را رعایت کنند.

  • نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به­ موجب آن نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و برعکس.
  • داوران می بایست اطلاعات مربوط به مقاله را محرمانه نگه دارند.
  • داوران می بایست بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کنند .
  • داوران می بایست هر گونه اطلاعاتی را که ممکن است دلیلی برای رد انتشار یک مقاله باشد به سردبیر اطلاع دهند.
  • داوران می بایست مقالات را فقط بر اساس محتوا، اصالت، اهمیت و ارتباط با حوزه‌های مجله به ‌طور عینی ارزیابی کنند.
  • داوران باید هر گونه تضاد منافع را به سردبیر اطلاع دهند.
  • مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.
  • داوران می بایست از داوری مقالاتی که در حوزه تخصصی ایشان نیست  و یا به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند، انصراف دهند.
  • اگر داوری احساس کند که مقاله از نظر فنی فاقد صلاحیت است یا اگر بررسی به موقع توسط او امکان پذیر نباشد ، باید فوراً از بررسی مقاله ارسال شده خودداری کند.

داور در مورد پذیرش یا رد یک مقاله تصمیم می گیرد و ایشان یکی از عناصر اصلی در فرآیند بررسی و ارزیابی است. از کلیه داوران درخواست می شود که مقالات ارسال شده برای بررسی را با جزئیات مرور کرده و بدون هیچ گونه جانبداری نظرات خود را ارائه دهند که این امر باعث افزایش کیفیت نشریه ما می شود.

ویژگی اساسی هر بررسی این است که مفید و سازنده است و ما از داوران می‌خواهیم هنگام اظهار نظر برای نویسندگان قوی اما مؤدب باشند. داوران باید یک ارزیابی انتقادی عینی از مقاله در گسترده ترین شرایط عملی ارائه دهند. داوران باید توصیه ای به سردبیر درباره تصمیم گیری در مورد مقاله ارائه کنند. گزارش شما باید حاوی پاسخ های دقیق شما در مورد سوالات نشریه در فرم بررسی باشد. اگر فکر می‌کنید که مقاله قبل از اینکه قابل قبول باشد نیاز به بازبینی دارد، لطفاً پیشنهاداتی در مورد چگونگی بهبود مقاله ارائه دهید. به همین ترتیب، اگر احساس می کنید که مقاله به اندازه کافی خوب نیست و هیچ چشم انداز واقعی برای بهبود به اندازه کافی برای انتشار ندارد، باید رد آن را توصیه کنید.

فهرست داوران نشریه در سال 1401

فهرست داوران نشریه در سال 1400

فهرست داوران نشریه در سال 1399

 فهرست کلیه داوران همکار در نشریه رشد ویادگیری حرکتی ورزشی

 

نام

نام خانوادگی

رتبه  علمی

دانشگاه/موسسه

کد ارکید

نمایه شده در پایگاه

1

سعید

ارشم

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 Orcid

Scopus

2

مهتا

اسکندرنژاد

دانشیار

دانشگاه تبریز

 Orcid

Publons

3

محمدتقی

اقدسی

استاد

دانشگاه تبریز

 Orcid

Publons

4

علیرضا

آقابابا

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

 Orcid

Publons

5

محمدعلی

بشارت

استاد

دانشگاه تهران

 Orcid

‪ Google Scholar

6

عباس

بهرام

استاد

دانشگاه خوارزمی

 Orcid

Scopus

7

علیرضا

بهرامی

دانشیار

دانشگاه اراک

Orcid

Publons

8

شهاب

پروین پور

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 Orcid

Scopus

9

مرتضی

پورآذر

استادیار

دانشگاه فرهنگیان تهران

 Orcid

‪ ‪Google Scholar

10

فرناز

ترابی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

Orcid

Publons

11

سیروس

چوبینه

دانشیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Scopus

12

داود

حومینیان

استادیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Google Scholor

13

علی

حیرانی

دانشیار

دانشگاه رازی

 Orcid

 Publons

14

محمد

خبیری

دانشیار

دانشگاه تهران

 

Publons

15

حسن

خلجی

دانشیار

دانشگاه اراک

 Orcid

Publons

16

داریوش

خواجوی

دانشیار

دانشگاه اراک

Orcid

Scopus

17

محمد تقی

خورند

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و مناع طبیعی ساری

 

-

18

افخم

دانشفر

دانشیار

دانشگاه الزهراء (س)

 Orcid

Publons

19

جلال

دهقانی زاده

استادیار

دانشگاه ارومیه

 Orcid

Publons

20

مهدی

رافعی بروجنی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 Orcid

Google Scholar

21

رضا

رستمی

استاد

دانشگاه تهران

 Orcid

Scopus

22

صالح

رفیعی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

 Orcid

Scopus

23

رزا

رهاوی عزآبادی

استادیار

دانشگاه الزهرا

 Orcid

Publons

24

مهشید

زارع زاده

استادیار

دانشـگاه شهید باهنر کرمان

 Orcid

Publons

25

احسان

زارعیان

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 Orcid

Publons

26

حمید

زاهدی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

 Orcid

Publons

27

رسول

زیدآبادی

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

 Orcid

Publons

28

مهدی

سهرابی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 Orcid

Google Scholar

29

منصور

سیاح

استادیار

دانشگاه کاشان

 Orcid

Publons

30

معصومه

شجاعی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

 Orcid

Publons

31

علی

شفیع زاده

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 Orcid

Publons

32

امیر

شمس

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

 Orcid

‪ Google Scholar

33

پروانه

شمسی پور دهکردی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

 Orcid

Google Scholar

34

مهدی

شهبازی

استاد

دانشگاه تهران

 Orcid

Publons

35

محمود

شیخ

استاد

دانشگاه تهران

 Orcid

Publons

36

علیرضا

صابری کاخکی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 Orcid

Publons

37

حمید

صالحی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 Orcid

Publons

38

شیلا

صفوی همامی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 Orcid

-

39

مرتضی

طاهری

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 Orcid

 Publons

40

حمیدرضا

طاهری تربتی

استاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 Orcid

Publons

41

شهزاد

طهماسبی بروجنی

دانشیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Publons

42

فرشید

طهماسبی

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

Orcid

Scopus

43

رسول

عابدان زاده

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 Orcid

Publons

44

بهروز

عبدلی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

 Orcid

Publons

45

الهه

عرب عامری

دانشیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Scopus

46

حسن

غرایاق زندی

استادیار

دانشگاه تهران

 Orcid

‪ Google Scholar

47

امین

غلامی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

 Orcid

Publons

48

محبوبه

غیورنجف آبادی

استادیار

دانشگاه تهران

Orcid

‪ Google Scholar

49

علیرضا

فارسی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

 Orcid

Google Scholar

50

زهرا

فتحی رضائی

استادیار

دانشگاه تبریز

 Orcid

Scopus

51

جواد

فولادیان

استادیار

دانشگاه مشهد

 

-

52

فرهاد

قدیری

استادیار

دانشگاه خوارزمی

Orcid

Publons

53

ولی اله

کاشانی

استادیار

دانشگاه سمنان

Orcid

Google Scholar

54

علی

کاشی

دانشیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

Orkid

Publons

55

بهروز

گل محمدی

استادیار

دانشگاه سمنان

 

-

56

غلامرضا

لطفی

دانشیار

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 Orcid

Publons

57

حسن

محمدزاده

استاد

دانشگاه اورمیه

 Orcid

Publons

58

پونه

مختاری

استادیار

دانشگاه الزهراء

 

Scopus

59

یوسف

مقدس تبریزی

استادیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Publons

60

امیر

مقدم

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 Orcid

Publons

61

مهدی

مقرنسی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Orcid

Publons

62

منصوره

مکبریان

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 Orcid

Google Scholar

63

احمدرضا

موحدی

استاد

دانشگاه اصفهان

 Orcid Publons

64

سمیه

نامدار طجری

استادیار

دانشگاه مازندران

 Orcid

Publons

65

مریم

نزاکت الحسینی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

-

66

ملیحه

نعیمی کیا

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

Orcid

Publons

67

احمد

نیکروان

استادیار

دانشگاه سمنان

 Orcid

‪ ‪Google Scholar

68

محمد کاظم

واعظ موسوی

استاد

دانشگاه امام حسین

 Orcid

Publons

69

رسول

یاعلی

استادیار

دانشگاه خوارزمی تهران

 Orcid  Google Scholar