داوری مقالات در این نشریه بصورت محرمانه ودو سرناشناس  انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است. در ابتدا همه مقالات توسط  سردبیر و هیئت تحریریه ارزیابی می شوند. ممکن است مقالات در این مرحله پذیرفته شوند، اما در برخی موارد، مقالاتی که استانداردهای اولیه را برآورده نمی‌کنند برای مثال در مسیر اهداف نشریه ویا حوزه های موضوعی آن نیستند ممکن است بدون ورود به پروسه داوری رد شوند تا از اتلاف زمان برای نویسندگان جلوگیری شود. مقالات دارای همخوانی با محتوای نشریه که دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه هستند، برای داوران ارسال می‌گردد. مقاله تأیید شده سردبیر و هیئت تحریریه ، برای دو داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود. سردبیر حق تصمیم گیری نهایی در مورد پذیرش را برای خود محفوظ می دارد. اطلاعات بیشتر در مورد روند داوری مقالات در فلوچارت راهنما ارائه شده است.

الزامات اخلاقی داوران

ارزیابی و بررسی، فعالیتی حرفه‌ای برای مجلات است که ارزش کل حرفه را فراهم می سازد. به طور معمول انتظار می رود پژوهشگرانی که مقالات خود را به مجله ارسال می‌کنند، به ­طور متقابل دعوت مجله برای ارزیابی مقالات را بپذیرند. همچنین از داوران انتظار می‌رود که هنگام پذیرش دعوت‌های بازبینی، اصول اخلاقی زیر را رعایت کنند.

  • نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به­ موجب آن نویسندگان، داوران را نمی‌شناسند و برعکس.
  • داوران می بایست اطلاعات مربوط به مقاله را محرمانه نگه دارند.
  • داوران می بایست بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کنند .
  • داوران می بایست هر گونه اطلاعاتی را که ممکن است دلیلی برای رد انتشار یک مقاله باشد به سردبیر اطلاع دهند.
  • داوران می بایست مقالات را فقط بر اساس محتوا، اصالت، اهمیت و ارتباط با حوزه‌های مجله به ‌طور عینی ارزیابی کنند.
  • داوران باید هر گونه تضاد منافع را به سردبیر اطلاع دهند.
  • مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.
  • داوران می بایست از داوری مقالاتی که در حوزه تخصصی ایشان نیست  و یا به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند، انصراف دهند.
  • اگر داوری احساس کند که مقاله از نظر فنی فاقد صلاحیت است یا اگر بررسی به موقع توسط او امکان پذیر نباشد ، باید فوراً از بررسی مقاله ارسال شده خودداری کند.

داور در مورد پذیرش یا رد یک مقاله تصمیم می گیرد و ایشان یکی از عناصر اصلی در فرآیند بررسی و ارزیابی است. از کلیه داوران درخواست می شود که مقالات ارسال شده برای بررسی را با جزئیات مرور کرده و بدون هیچ گونه جانبداری نظرات خود را ارائه دهند که این امر باعث افزایش کیفیت نشریه ما می شود.

ویژگی اساسی هر بررسی این است که مفید و سازنده است و ما از داوران می‌خواهیم هنگام اظهار نظر برای نویسندگان قوی اما مؤدب باشند. داوران باید یک ارزیابی انتقادی عینی از مقاله در گسترده ترین شرایط عملی ارائه دهند. داوران باید توصیه ای به سردبیر درباره تصمیم گیری در مورد مقاله ارائه کنند. گزارش شما باید حاوی پاسخ های دقیق شما در مورد سوالات نشریه در فرم بررسی باشد. اگر فکر می‌کنید که مقاله قبل از اینکه قابل قبول باشد نیاز به بازبینی دارد، لطفاً پیشنهاداتی در مورد چگونگی بهبود مقاله ارائه دهید. به همین ترتیب، اگر احساس می کنید که مقاله به اندازه کافی خوب نیست و هیچ چشم انداز واقعی برای بهبود به اندازه کافی برای انتشار ندارد، باید رد آن را توصیه کنید.

فهرست داوران نشریه در سال 1401

فهرست داوران نشریه در سال 1400

 فهرست کلیه داوران همکار در نشریه رشد ویادگیری حرکتی ورزشی

 

نام

نام خانوادگی

رتبه  علمی

دانشگاه/موسسه

کد ارکید

نمایه شده در پایگاه

1

سعید

ارشم

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 Orcid

Scopus

 2

سعید

آهار

استادیار

دانشگاه یزد

orkid

publons

3

علیرضا

آقابابا

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

 Orcid

Publons

4

عباس

بهرام

استاد

دانشگاه خوارزمی

 Orcid

Scopus

5

علیرضا

بهرامی

دانشیار

دانشگاه اراک

Orcid

Publons

6

شهاب

پروین پور

استادیار

دانشگاه خوارزمی

 Orcid

Scopus

7

مرتضی

پورآذر

استادیار

دانشگاه فرهنگیان تهران

 Orcid

‪ ‪Google Scholar

8

فرناز

ترابی

دانشیار

دانشگاه پیام نور

Orcid

Publons

9

سیروس

چوبینه

دانشیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Scopus

10

داود

حومینیان

استادیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Google Scholor

11

علی

حیرانی

دانشیار

دانشگاه رازی

 Orcid

 Publons

12

حسن

خلجی

دانشیار

دانشگاه اراک

 Orcid

Publons

13

داریوش

خواجوی

دانشیار

دانشگاه اراک

Orcid

Scopus

14

افخم

دانشفر

دانشیار

دانشگاه الزهراء (س)

 Orcid

Publons

15

جلال

دهقانی زاده

استادیار

دانشگاه ارومیه

 Orcid

Publons

16

مهدی

رافعی بروجنی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 Orcid

Google Scholar

17

رضا

رستمی

استاد

دانشگاه تهران

 Orcid

Scopus

18

صالح

رفیعی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

 Orcid

Scopus

19

رزا

رهاوی عزآبادی

استادیار

دانشگاه الزهرا

 Orcid

Publons

20

مهشید

زارع زاده

استادیار

دانشـگاه شهید باهنر کرمان

 Orcid

Publons

21

احسان

زارعیان

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 Orcid

Publons

22

حمید

زاهدی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

 Orcid

Publons

23

رسول

زیدآبادی

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری

 Orcid

Publons

24

مهدی

سهرابی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 Orcid

Google Scholar

25

منصور

سیاح

استادیار

دانشگاه کاشان

 Orcid

Publons

26

علی

شفیع زاده

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 Orcid

Publons

27

امیر

شمس

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

 Orcid

‪ Google Scholar

28

پروانه

شمسی پور دهکردی

دانشیار

دانشگاه الزهرا

 Orcid

Google Scholar

29

علیرضا

صابری کاخکی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 Orcid

Publons

30

حمید

صالحی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 Orcid

Publons

31

شیلا

صفوی همامی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 Orcid

-

32

مرتضی

طاهری

دانشیار

دانشگاه تهران

 Orcid

 Publons

33

شهزاد

طهماسبی بروجنی

دانشیار

دانشگاه تهران

 Orcid

Publons

34

رسول

عابدان زاده

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 Orcid

Publons

35

بهروز

عبدلی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

 Orcid

Publons

36

حسن

غرایاق زندی

استادیار

دانشگاه تهران

 Orcid

‪ Google Scholar

37

امین

غلامی

استادیار

پژوهشگاه تربیت بدنی

 Orcid

Publons

38

محبوبه

غیورنجف آبادی

استادیار

دانشگاه تهران

Orcid

‪ Google Scholar

39

زهرا

فتحی رضایی

استادیار دانشگاه تبریز

Orkid

Scopus

40

جواد

فولادیان

استادیار

دانشگاه مشهد

 

-

41

فرهاد

قدیری

استادیار

دانشگاه خوارزمی

Orcid

Publons

42

ولی اله

کاشانی

استادیار

دانشگاه سمنان

Orcid

Google Scholar

43

علی

کاشی

دانشیار

پژوهشگاه تربیت بدنی  و علوم ورزشی

Orkid

Publons

44

بهروز

گل محمدی

استادیار

دانشگاه سمنان

 

-

45

امیر

مقدم

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

 Orcid

Publons

46

مهدی

مقرنسی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Orcid

Publons

47

منصوره

مکبریان

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 Orcid

Google Scholar

48

سمیه

نامدار طجری

استادیار

دانشگاه مازندران

 Orcid

Publons

49

مریم

نزاکت الحسینی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

-

50

احمد

نیکروان

استادیار

دانشگاه سمنان

 Orcid

‪ ‪Google Scholar

51

محمد کاظم

واعظ موسوی

استاد

دانشگاه امام حسین

 Orcid

Publons

52

رسول

یاعلی

استادیار

دانشگاه خوارزمی تهران

 Orcid  Google Scholar