نشریه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی توسط دانشگاه تهران با نام سابق "حرکت" و با درجه علمی – پزوهشی از سال 1378 به صورت فصلنامه شروع به فعالیت کرده است. با اخذ رتبه علمی معتبر از کمیسیون نشریات علمی در تاریخ  1/10/ 1388 با عنوان نشریه رشد و یادگیری حرکتی  شروع به کار کرد و سپس به نشریه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی تغییر نام داده است.  بر اساس نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم امتیاز علمی- پژوهشی دریافت نموده و در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال1400، درجه ب را کسب کرده است.

  • نشریه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و منابع نوشته شده به زبان انگلیسی توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران منتشر می شود و یک فصلنامه با دسترسی آزاد (Open Access)است .
  • این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر(COPE) پیروی می ­نماید.
  • همه مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب(همیاب سیناوب) بررسی می­ شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود .
  • در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری همتا (دوسو ناشناس) استفاده می­ شود.
  •  بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مقالات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه قرار می گیرد.
  • از دریافت مقالات افرادی که بیش از دو مقاله پذیرش شده دارند تا زمانی که مقالات قبلی چاپ گردد خودداری می شود. 
  • طی نامه ارسالی از دانشگاه تهران به شماره 130382/140 مورخ 1398/05/20هیچ گونه نامه پذیرشی از سوی واحد نشریات صادر نخواهد شد. مقالات پذیرش شده از قسمت مقالات آماده انتشار قابل رویت و مورد تایید واحد نشریات می باشد.

 

                 این فصلنامه با انجمن علمی رفتارحرکتی - روانشناسی ورزشی، تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.

 

 

مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی

درمان شناختی رفتاری گروهی و اثر بخشی آن بر اضطراب، افسردگی و خشم ناشی از ضربه روانی آسیب دیدگی در ورزشکاران آسیب دیده

سیده سمیرا حسینی؛ حسن غرایاق زندی؛ فضل الله باقرزاده؛ اعظم نوفرستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22059/jmlm.2022.333519.1621

تأثیر تمرینات چشم آرام بر توجه انتخابی، رفتار خیرگی و عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال تحت شرایط استرس‌زا

مهدی رحیم زاده؛ حسن غرایاق زندی؛ علی مقدم زاده؛ فضل الله باقرزاده؛ علیرضا بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22059/jmlm.2022.329329.1602

نقش چندریختی عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز دریادگیری یک مهارت توالی‌دار حرکتی: چالش سیستم های هماهنگی بینایی-فضایی و هماهنگی حرکتی

ابوالفضل شایان؛ حمیده ایرانمنش؛ مهدی یزدان پناه؛ محمدعلی دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22059/jsmdl.2022.343938.1654

ابر واژگان