فصلنامه رشد و یادگیری حرکتی ورزشی یک نشریه با دسترسی آزاد است  تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی   CC BY-NC 4.0 است. بدین معنی که تمام مقالات این نشریه پس از انتشار به صورت رایگان برای خواندن، کپی و به اشتراک گذاری و بدون هزینه بر روی سایت مجله دردسترس است. مطابق با تعریف BOAI از دسترسی آزاد، کاربران بدون این که از ناشر یا نویسنده اجازه قبلی بگیرند مجاز به خواندن، بارگیری، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و یا لینک دادن به متن کامل مقالات، یا استفاده از آنها برای اهداف قانونی دیگر هستند.