نویسنده = ابراهیم نوروزی سیدحسنی
اثر تمرینات نوروفیدبک بر ارتقا عملکرد ورزشی و فرایند حرکتی هشیار در بازیکنان ماهر دارت

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 139-157

10.22059/jmlm.2018.238453.1279

ابراهیم نوروزی سیدحسنی؛ فاطمه سادات حسینی؛ محمد کاظم واعظ موسوی


اثرات سرعت و دستکاری بازخوردهای حسی بر اجرای الگوهای درون مرحله و خارج مرحله هماهنگی دو دستی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 377-396

10.22059/jmlm.2016.59378

علیرضا فارسی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی


ارتباط بین جو انگیزشی ادراک‌شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 295-310

10.22059/jmlm.2015.55914

بهروز عبدلی؛ علی‌رضا فارسی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسنی