تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان

حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری؛ ماندانا حیدری

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 453-462

https://doi.org/10.22059/jmlm.2015.52769

چکیده
  تعادل فیزیکی یکی از عوامل مهم در فعالیت‌های روزانه و ورزشی است. تعادل پویا به توانایی حفظ توازن در نیروهای وارد بر بدن در ورزش بسیار حائز اهمیت است و افزایش آن عملکرد حرکتی و ورزشی را بهبود ‌‌می‌بخشد. هدف این تحقیق تعیین آثار تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان است. بیست‌وچهار دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی پسر داوطلبانه در ...  بیشتر