نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ ضرورت‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ رشتة‌ تربیت‌ بدنی‌ در سطح‌ دانشگاه‌های ‌ کشور بود. بدین‌ منظور پرسشنامه‌ای‌ در مقیاس‌ لیکرت‌ تنظیم‌ و بین‌ 80 نفر از جامعة‌ دانشگاهیان‌ کشور (20 نفر هیأت علمی، 20 نفر فارغ‌ التحصیل‌، 20 نفر دانشجو و 20 مربی‌ برجسته‌) به‌ عنوان‌ نمونة‌ آماری‌ توزیع‌ گردید. اطلاعات‌ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج‌ کلی‌ حاکی‌ از توافق‌ قوی‌ گرایشی‌ شدن‌ آموزش‌ تربیت‌ بدنی‌ است‌. بدین‌ شرح‌ که‌ 88 درصد وضع کنونی رشتة تربیت بدنی را مناسب ارزیابی نکردند، 83 درصد موافق گرایشی شدن بودند، 92 درصد موافق گرایشی شدن در مقطع کارشناسی بودند و بیش از 80 درصد هم موافق گرایشی شدن در مقطع کارشناسی ارشد بودند، حدود 80 درصد با ایجاد گرایش های جدید مثل تغذیه، علم تمرین ، طراحی تمرین، معلولین و بازپروری و حرکات درمانی موافق اند و پیشنهاد داده اند که این رشته ها باید در برنامة آموزشی تحصیلات تکمیلی رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی گنجانیده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Necessity for Physical Education at Universities

نویسندگان [English]

  • Mahmood Sheikh 1
  • Reza Gholamalizadeh 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to study and to analyze the necessity of physical education instruction and sport sciences orientation at universities. For this purpose, a 30-point questionnaire at Likert scale was designed and distributed among 80 subjects (20 subjects at doctorate and scientific boards, 20 graduates, 20 students and 20 distinguished coaches of sports federations as the statistical sample of research). Obtained results were studied and analyzed. The results showed an agreement on orientation of physical education and sport sciences at all educational levels. 88% of subjects believed that the current status of physical education and sport sciences was inappropriate. 83% agreed on the orientation of this field. 92% agreed on the orientation of physical education and sport sciences at bachelor’s degree level and more than 80% at master’s degree level. About 80% of subjects believed that new orientations such as sport nutrition, science of training and design of training, physical education of the disabled and rehabilitation and reform sport and movement-therapy. They also suggested that aforesaid fields should be included at educational complementary programs of physical education and sport sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education and Sport Sciences
  • Sport Sciences Orientation.