دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 1-150 (نشریه رشد و یادگیری حرکتی) 
تأثیر کمبود و مکمل عنصر روی در رژیم غذایی موش های مادر بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها با استفاده از ماز آبی موریس

صفحه 21-46

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ احمد فرخی؛ ناصر نقدی؛ فضل الله باقرزاده؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ مهدی شهبازی


نحوة مطالعة تغییرات درجات آزادی در یک تکلیف تعادلی

صفحه 103-126

سعید ارشم؛ فرزام فرهمند؛ فضل اله باقرزاده؛ الهه عرب عامری؛ انوشیروان کاظم نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه رشد و یادگیری حرکتی
دی 1388، صفحه 1-150
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
مهر 1388، صفحه 1-150
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
تیر 1388، صفحه 1-150