نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

خانواده تأثیر بسزایی بر رفتارهای مرتبط با فعالیت بدنی در کودکان و نوجوان دارد، گرچه نحوة این تأثیر هنوز مشخص نیست. پژوهش حاضر به­منظور شناسایی نقش خانواده در شکل­گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران نوجوان طراحی شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و به شیوة تحلیل محتوا انجام گرفته است. به­منظور جمع­آوری داده­ها مشارکت­کنندگان این پژوهش (شامل 16 دختر نوجوان، 2 پدر و 7 مادر) مورد مصاحبة عمیق نیمه­ساختاری قرار گرفتند. کلیة مصاحبه­ها ضبط و سپس خط به خط دست­نویس شد و در نهایت از طریق تحلیل محتوای کیفی تجزیه ­و تحلیل شد. طی تجزیه­ و تحلیل این پژوهش، مضامینی با عنوان شروع­کننده (استعدادیابی، ایجاد علاقه)، تقویت­کننده (فراهم کردن، همراهی، تشویق) و نگهدارنده (تلاش به­منظور رفع موانع، تلاش برای کسب رضایت عضو مخالف در خانواده) به­عنوان نقش خانواده در شکل­گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران نوجوان به­دست آمد. این پژوهش درک بهتری از نحوة تأثیر خانواده بر شکل­گیری رفتار فعالیت بدنی دختران نوجوانان فراهم کرد. شناسایی نقش خانواده در این زمینه می­تواند به طراحی مداخلات مؤثرتر مبتنی­بر خانواده به کارکنان بهداشتی و مربیان تربیت بدنی کمک کند، ضمن اینکه به این وسیله حوزه­های مورد نیاز برای تحقیق بیشتر آشکار می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Female Adolescents’ and Their Parents’ Perception of Family Role in Forming Girls’ Physical Activity Behavior

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Vahideh Hosseini 1
  • Monireh Anoosheh 2
  • Abbas Abbaszadeh 3
  • Mohammad Ehsani 2

1 Kerman Medical Sciences University

2 Tarbiat Moddares University

3 Kerman Medical Sciences University

چکیده [English]

Family plays an important role in physical activity behaviors in children and
adolescents although the procedure of this effect is not clear. This study was
designed to explore the family role in forming female adolescents’ physical activity
behavior. This study used a qualitative procedure and content analysis method. To
collect data, semi–structured interviews were conducted with 25 participants (16
female adolescents, 7 mothers, and 2 fathers). All interviews were recorded,
transcribed and finally analyzed by qualitative content analysis method. Three
main themes emerged as the family role in forming female adolescents' physical
activity behavior: starter (talent identification, interest arousal), strengthener
(providing, companionship and encouraging), and maintainer (try to eliminate
barriers and try to acquire the agreement of the disagreed member in the family).
This study provided a better understanding of how families influenced their girls'
physical activity behavior. Identifying the role of family can help health authorities
and physical education coaches to design more effective family–based
interventions and also to identify more areas for further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Activity
  • Adolescent Girls
  • Family Role
  • Content analysis