نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

با اینکه سودمندی آثار موسیقی در ورزش زمینه­های تحقیقاتی خاصی را به خود اختصاص داده است، در زمینة شناسایی تأثیر موسیقی روی بازیابی حرکات تحقیقات کمی وجود دارد. تحقیق حاضر، به­منظور شناسایی اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی اطلاعات حین اجرای یک توالی مهارتی در ورزش کشتی انجام گرفت. 24 آزمودنی پسر ورزشکار با سن (9/ (± 6/21 سال، قد (1/6( ± 4/176 سانتی­متر و وزن (4/8( ± 5/67 کیلوگرم طی 8 هفته، هر هفته 2 جلسه هر جلسه 100 دقیقه در مرحلة اکتساب،30 مهارت کشتی آزاد را آموزش دیدند. پس از 5 روز در آخرین جلسة اکتساب، فهرستی از 10 مهارت با قطعه­بندی مشخص (1 – 3 – 2 – 3 – 1) براساس اصول بازیابی سریالی و کدبندی­شده به آزمودنی­ها ارائه و از آنان خواسته شد پس از 2 دقیقه فهرست را بازیابی و آن را اجرا کنند. آزمونگر نمرة اجرای آزمودنی را نسبت به قطعه­بندی فهرست ارزیابی کرد و نمره­ای به توالی اجرای آزمودنی تخصیص یافت. در مرحلة بعد آزمودنی­ها به­طور کاملاً تصادفی در دو گروه آزمون و گواه قرار گرفتند. در پس­آزمون فهرست دیگری با قطعه­بندی اولیه به آزمودنی ارائه شد با این تفاوت که متغیر مستقل موسیقی، برای گروه آزمایشی همزمان با اجرا (براساس فرم BMRI و با انتخاب آزمودنی­ها) پخش می­شد. فرمت موسیقی mp3، کیفیت 192، ضرباهنگ بالاتر از 120 و حجم صدا 50% max سیستم صوتی بود. تجزیه­وتحلیل داده­ها با استفاده از آزمون تی در گروه­های مستقل و وابسته (05/0(α= به این نتیجه­گیری منجر شد که گروه آزمایشی، بازیابی بهتری در فنون کشتی آزاد نسبت به گروه کنترل داشتند (007/ =P). بنابراین موسیقی می­تواند به­عنوان یک عامل انگیزشی در بازیابی توالی­های مهارتی، طی اجرای فنون ورزش کشتی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Motivational Music on Recall of Routine Skills in Selected Wrestling Skills

نویسندگان [English]

  • Robabeh Rostami
  • Gholam Hosein Nazem Zadegan
  • Sousan Jabbary

Ph.D Shiraz University

چکیده [English]

Although many researches have investigated the benefits of music in sport, few researches have studied the effect of music on movement recall. Thus, this study aimed to identify the effect of motivational music on information recall during the performance of a wrestling skill sequence. 24 male athletes (mean age 21.6±0.9 yr, height 176.4±6.1 cm and weight 67.5±8.4) were trained in 30 skills of free style wrestling during 8 weeks (2 sessions/week, 100min/session) in the acquisition phase. After 5 days of acquisition, a list of 10 skills with (1-3-2-3-1) chunk based on serial coded recall procedures were presented to the subjects and they were asked to recall and perform the list after 2 minutes. The subjects’ scores of performance were evaluated based on the main list and a score was allocated to performance sequence. Then, subjects were divided into two groups randomly. In posttest, another list was presented to the groups with the similar chunk but the only difference was that experimental group had music (BMRI form selected by subjects, MP3, 192 , tempo>120, volume 50% max of player system) concurrently with their performance. Data were analyzed by t student tests (dependent and paired and α=0.05). Findings showed that experimental group achieved higher scores in recall phase of freestyle wrestling techniques than the control group (p=0.007).It can be concluded that music as a motivational factor in recalling skill sequences can influence the performance of wrestling techniques when

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational music
  • Recall
  • wrestling
  • Performance Sequence