تاثیر تمرینات چشم ساکن بر تصمیم‌گیری، رفتار ‏خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس

نیلوفر زمانی فرد؛ داریوش خواجوی؛ احمد قطبی ورزنه

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22059/jsmdl.2022.334138.1627

چکیده
  مقدمه و هدف: مطالعه حاضر با هدف ‏تاثیر تمرینات چشم ساکن بر تصمیم‌گیری، رفتار خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس انجام ‏گرفت. ‏روش: در این پژوهش نیمه تجربی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دوره پیگیری 14 روزه ‏انجام گرفت، 30 تنیس‌باز مرد مبتدی مجموعه خانه اصفهان با دامنه سنی 20 تا 30 به صورت در ‏دسترس انتخاب و در 2 گروه 15 نفری تمرینات ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف انگیختگی و شدت تمرین بر تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر زن

فاطمه رضایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل الله باقرزاده

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، ، صفحه 67-89

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32148

چکیده
  عملکرد ماهرانه در فوتبال علاوه بر تکنیک­های درست، به تصمیم­گیری سریع و صحیح نیازمند است. این تصمیمات به طور معمول در شدت­های مختلف فعالیت و عملکرد اتخاذ می­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطوح مختلف شدت فعالیت و انگیختگی بر تصمیم­گیری (سرعت و دقت تصمیم­گیری) فوتبالیست­های زن ماهر است. 16 فوتبالیست ماهر زن شرکت­کننده ...  بیشتر