کلیدواژه‌ها = عملکرد ورزشی
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر توجه مداوم دیداری دانش‌آموزان بیش‌فعال/نقص‌توجه ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22059/jmlm.2021.325671.1586

فرشته عموزاده؛ هادی مرادی؛ حسن غرایاق زندی؛ رضا رستمی؛ علی مقدم زاده


اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در ارتقای مهارت‌های مجرد ورزشکاران: یک مطالعۀ مروری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 187-204

10.22059/jmlm.2020.295329.1483

جمیل منصوری؛ رضا رستمی؛ احمد شاهواروقی؛ صادق رنجبر


تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

دوره 5، 2 (12)، مرداد 1392، صفحه 37-48

10.22059/jmlm.2013.32146

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری