اثربخشی روش‌های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس (MSPE) و تصویرسازی‌ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

صالح معظم؛ رسول حمایت طلب؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خزائی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 355-373

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.215869.1215

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ میزان اثربخشی روش‌های آموزش ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر مایندفولنس و تصویرسازی‌ذهنی بر بهبود مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بسکتبالیست‌های جوان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی است و به لحاظ نحوۀ گردآوری اطلاعات از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه لیست انتظار است. جامعۀ آماری ...  بیشتر

اثربخشی تمرینات نوروفیدبک در ارتقای مهارت‌های مجرد ورزشکاران: یک مطالعۀ مروری

جمیل منصوری؛ رضا رستمی؛ احمد شاهواروقی؛ صادق رنجبر

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22059/jmlm.2020.295329.1483

چکیده
  روش‌های بسیاری با هدف ارتقای عملکرد ورزشی پدید آمده است که امروزه مورد استفادۀ ورزشکاران رشته‌های مختلف قرار می‌گیرد. در میان این تکنیک‌ها نوروفیدبک، به‌عنوان رویکرد مغزی غیرتهاجمی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مقالة حاضر با هدف گزارش نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته در زمینة مهارت‌های مجرد ورزشکاران به‌صورت نمونه‌گیری ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری

دوره 5، 2 (12) ، مرداد 1392، ، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22059/jmlm.2013.32146

چکیده
  رسیدن به موفقیت برای همة ورزشکاران خوشایند و لذت بخش است، اما برخی افراد با قرار گرفتن در موقعیت های جدید، دچار اضطراب می شوند و ترس از آنچه در آینده به سراغشان می آید، مانند سدی در مقابل پیشرفت هایشان خواهد بود. ترس از شکست، موقعیتی است که استرس به همراه دارد و سازگاری با استرس، مهم ترین جزء در انتخاب مؤثر است. بنابراین، هدف از این پژوهش ...  بیشتر