نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رفتار حرکتی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار بود. شرکت‌کنندگان در تحقیق 30 دانشجوی پسر و دختر ورزشکار دانشگاه تهران بودند که براساس نمره‌های کسب‌شده در پرسشنامۀ وضوح تصویرسازی حرکتی-2 به دو گروه همگن 15 نفری پسر و دختر تقسیم شدند. به شرکت‌کنندگان در سه نوبت آزمون، بازخورد زیستی شنیداری ارائه شد و نمره‌های آنها در سه شاخص انگیختگی ثبت شد. شرایط عادی بدون تصویرسازی برای آزمون اول اجرا شد. در آزمون دوم از شرکت‌کنندگان خواسته شد موقعیت خود را در شرایط مسابقه تصویرسازی ذهنی کنند؛ در آزمون نهایی باید با استفاده از روش­های تنفس آرام و عمیق و همچنین بازخورد شنیداری سعی می‌کردند خود را به شرایط آرامش برسانند و انگیختگی خود را کاهش دهند. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری و تی مستقل نشان داد که در نمره‌های هر سه شاخص ضربان قلب، دما و پاسخ گالوانیک در آزمون نهایی تفاوت معناداری بین نمره‌های میانگین دو گروه دختر و پسر ورزشکار وجود داشت (05/0 ≥P ). یافته‌ها نشان می‌دهد که پسران در مقایسه با دختران، از توانایی کنترل انگیختگی بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the ability of arousal control in male and female athletes using mental imagery and biofeedback methods

نویسندگان [English]

 • Bahram Ghafari 1
 • Mehdi Shahbazi 2

1 MSc Student of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Motor Behavior Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the ability of arousal control in male and female athletes using mental imagery and biofeedback methods. Participants were 30 male and female athlete students of Tehran University (mean aged 23) who were assigned into two homogeneous groups based on Vividness of Movement Imagery Questionnaire 2. Participants were given acoustic biofeedback during three stages of pretest, posttest, and follow-up test while their scores in arousal indexes such as heart rate, body temperature, and galvanic skin response were recorded. In posttest, they were asked to mentally imagine their performance under competition circumstance and in follow-up test they had to attempt to lower their arousal level using deep breathing and acoustic biofeedback technique. Results of analysis of variance with repeated measures and independent t test indicated that there is a significant difference between groups mean scores in follow-up test in three indexes of heart rate, body temperature, and galvanic skin response (p≤0/05). This finding suggests that male students have higher ability in arousal control compared with female students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biofeedback
 • galvanic response
 • heart rate
 • mental imagery
 • arousal control
 1. ساعدی سارا، حیدری علیرضا، (2010)" تأثیر آموزش آرام‌سازی عضلانی و تنش‌زدایی تدریجی همراه با بازخورد زیستی بر اضطراب دانشجویان." 14-9.
 2. سرکاری مهناز،(2013) "اثربخشی بازخورد زیستی EEG در درمان کمبود توجه/بیش‌فعالی کودکان". ششمین کنگرۀ بین‌المللی کودک و نوجوان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 60-58.
 3. رستمی حاجی‌آبادی مهدی، رهنما نادر، سهرابی مهدی، خیام باشی خلیل، بمبیی چی عفت، مجتهدی حسین. (2011) "تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ وضوح تصویرسازی حرکت 2"26-15.
 4. عزیزی محمد، رحمانی‌نیا فرهاد. (2009)" تاثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر." نشریۀ علوم زیستی ورزشی. 65-57.
 5. نجفیان جمشید، هاشمی سیدمهدی. (2003)" بررسی و مقایسۀ اثر دو روش بیوفیدبک-آرام‌سازی و آرام‌سازی در کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به افزایش خفیف فشار خون." 66-55.
 6. واعظ موسوی سیدمحمدکاظم، محمدعلی اصلانخانی، معصومی الهام. (2005) "تمایز فعال‌سازی از انگیختگی در تیراندازی با سلاح بادی." 22-19.

 

 1. Abbate, Agostino, et al. "Stress Tester." Google Patents, 1995. 66-78.
 2. Bakhshayesh, Ali Reza, et al. "Neurofeedback in Adhd: A Single-Blind Randomized Controlled Trial." European child & adolescent psychiatry 20.9 (2011): 481-91.
 3. Bonn-Miller, Marcel O, et al. "Posttraumatic Stress Symptom Severity and Marijuana Use Coping Motives: A Test of the Mediating Role of Non-Judgmental Acceptance within a Trauma-Exposed Community Sample." Mindfulness 1.2 (2010): 98-106.
 4. Critchley, HD, et al. "Brain Activity During Biofeedback Relaxation a Functional Neuroimaging Investigation." Brain 124.5 (2001): 1003-12.
 5. Frankel, J, et al. Residual Stress Measurement in Circular Steel Cylinder: DTIC Document, 1984. 21-36.
 6. Isaac, Anne R, and David F Marks. "Individual Differences in Mental Imagery Experience: Developmental Changes and Specialization." British Journal of Psychology 85.4 (1994): 479-500.
 7. Jones, Lesley, and Gretchen Stuth. "The Uses of Mental Imagery in Athletics: An Overview." Applied and Preventive Psychology 6.2 (1997): 101-15.
 8. McLean, Carmen P, and Emily R Anderson. "Brave Men and Timid Women? A Review of the Gender Differences in Fear and Anxiety." Clinical psychology review 29.6 (2009): 496-505.
 9. Milne, Marcia, Craig Hall, and Lorie Forwell. "Self-Efficacy, Imagery Use, and Adherence to Rehabilitation by Injured Athletes." J Sport Rehabil 14.2 (2005): 150-67.
 10. Monguillot, M, MC Jané, and A Bonillo. "Gender Differences in the Relationship between Control and Warmth Dimensions with Childhood Anxiety." Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence 60.5 (2012): S193-S94.
 11. Murphy, Lawrence R. "Occupational Stress Management: A Review and Appraisal." Journal of occupational psychology 57.1 (1984): 1-15.
 12. Pacheco, Berta. "Smr Neurofeedback Training for Cognitive Enhancement: The Mediating Effect of Smr Baseline Levels." 2011. 22-29.
 13. Wilson, Vietta E, Erik Peper, and Donald Moss. "" The Mind Room" in Italian Soccer Training: The Use of Biofeedback and Neurofeedback for Optimum Performance." Biofeedback (2006). 3-17.
 14. Yucha, Carolyn, and Doil Montgomery. Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback. AAPB Wheat Ridge, CO, 2008. 96-108.