تأثیر فعالیت هوازی با شدت متوسط بر تعادل، رفتار حرکتی، سروتونین و آنزیم شیمیایی تیروزین هیدرکسیلاز در مدل حیوانی پارکینسونی

سارا سوری؛ فضل اله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب

دوره 15، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22059/jmlm.2018.258381.1375

چکیده
  مقدمه: در پژوهش‌های اخیر تعادل و ناپایداری وضعیتی به‌عنوان یک اختلال حرکتی رایج در بیماران پارکینسونی گزارش شده است که موجب افتادن‌های مکرر، کاهش کیفیت زندگی و مرگ‌ومیر در این بیماران می‌شود. از سوی دیگر بر اساس شواهد ورزش در درمان علائم حرکتی و شناختی بیماران نورودژنراتیو مؤثر است.روش پژوهش: بدین‌منظور 24 موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

تأثیر زمان‌بندی تمرین هوازی حاد بر تحکیم حافظۀ کلامی

پروین قدرت نالوس؛ احسان زارعیان؛ محمدرضا قاسمیان مقدم

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 185-201

https://doi.org/10.22059/jmlm.2021.319754.1562

چکیده
  با توجه به تأثیری که تمرینات هوازی می‌تواند بر عملکرد شناختی و حافظه داشته باشد، چالشی که همچنان در تحقیقات وجود دارد این است که زمان‌بندی اجرای تمرینات هوازی نسبت به جلسۀ آموزشی تکلیفی که می‌بایست به خاطر سپرده شود، چگونه باشد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تمرینات هوازی در زمان‌های قبل، حین و بعد از اکتساب، چه تأثیری ...  بیشتر

تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

فضل الله باقرزاده؛ ایوب هاشمی؛ حسن باغنده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 247-262

https://doi.org/10.22059/jmlm.2019.130490.959

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین تأثیر دو شیوة تمرین هوازى بر تعادل ایستا و پویاى زنان سالمند است. برای دستیابی به این هدف 36 زن سالمند 75-60 سال به‌صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: 1. گروه تمرین پیاده‌روی یا دویدن (12 نفر)، 2. گروه تمرین در آب (12 نفر)، 3. گروه کنترل (12 نفر). سپس دو گروه 1و2 به مدت 8 هفته و هفته‌ای سه جلسه در برنامۀ تمرینی پیاده‌روی ...  بیشتر