کلیدواژه‌ها = تعادل پویا
تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 247-262

10.22059/jmlm.2019.130490.959

فضل الله باقرزاده؛ ایوب هاشمی؛ حسن باغنده


اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاص

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 103-121

10.22059/jmlm.2019.262860.1396

هانیه قاسمیان مقدم؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری


مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-39

10.22059/jmlm.2016.58493

مهرزاد خارستانی؛ مهدی ضرغامی؛ پروانه شفیع نیا


اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 79-98

10.22059/jmlm.2016.58497

راضیه خانمحمدی؛ حسن خلجی؛ رضا یوسفی


تأثیر طرح ملی طناورز بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 139-151

10.22059/jmlm.2015.55247

بنیامین قلیچ پور؛ مهدی شهبازی؛ فضل الله باقرزاده