دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-148 (نشریه رشد و یادگیری حرکتی) 
اثر اعتیاد و فعالیت بدنی رت مادر بر شاخص های رشد جسمی فرزندان نر

مرتضی طاهری؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی؛ الهه عرب عامری؛ نبی اله نامور اصل


تأثیر یک برنامه آموزش روان‌شناختی بر بهداشت روانی بازیکنان نخبه بسکتبال

مهران شاهین طبع؛ محمدعلی اصلانخانی؛ بهروز عبدلی؛ کامبیز کامکاری


مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران

سید فضل ا.. قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی؛ مرتضی عبداللهی؛ حسن غرایاق زندی؛ مرضیه مشهوری؛ صنم بیگم قدس میرحیدری


نیمرخ فیزیولوژیکی و روان شناختی بدمینتون بازان نخبه ایران

زهره کامیاب؛ مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ سیدبهادر زکی زاده


جفت شدن ویژگی شخصیتی رقابت‌جویی و نوع محیط تمرینی در یادگیری یک مهارت ورزشی

علی حبیبی؛ احمدرضا موحدی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ شهین جلالی؛ جلیل مرادی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
مهر 1389، صفحه 1-185
نشریه رشد و یادگیری حرکتی
تیر 1389، صفحه 1-148
رشد ویادگیری حرکتی-ورزشی
فروردین 1389، صفحه 1-162