نویسنده = داریوش خواجوی
تاثیر تمرینات چشم ساکن بر تصمیم‌گیری، رفتار ‏خیرگی و یادگیری مهارت سرویس تنیس

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 125-145

10.22059/jsmdl.2022.334138.1627

نیلوفر زمانی فرد؛ داریوش خواجوی؛ احمد قطبی ورزنه


تغییرات کارآمدی عضلانی طی کوشش‌های موفق و ناموفق در تیراندازان ماهر با تپانچه: نقش میانجی چشم ساکن

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 481-494

10.22059/jmlm.2021.312723.1538

امیر شهاوند؛ داریوش خواجوی؛ علیرضا بهرامی؛ احمد قطبی ورزنه


تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم

دوره 5، 2 (12)، مرداد 1392، صفحه 49-65

10.22059/jmlm.2013.32147

داریوش خواجوی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ انوشیروان کاظم نژاد