کلیدواژه‌ها = اضطراب
ترس از حرکت و اضطراب ناشی از درد در ورزشکاران با سابقۀ آسیب عضلانی-اسکلتی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 313-331

10.22059/jmlm.2021.325405.1585

مریم کاویانی؛ فهیمه بدیعی؛ علی خطیبی؛ محسن دهقانی


پیش بینی عملکرد کمانداران ماهر براساس متغیرهای روانشناختی با تاکید بر ویژگی شخصیتی درونگرایی - برونگرایی

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 5-28

10.22059/jmlm.2012.28983

نسرین پارسایی؛ بهروز عبدلی؛ سیدمحمد کاظم واعظ موسوی؛ محمدعلی اصلانخانی