کلیدواژه‌ها = تصویرسازی ذهنی
مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 27-39

10.22059/jmlm.2016.58493

مهرزاد خارستانی؛ مهدی ضرغامی؛ پروانه شفیع نیا


مقایسۀ تأثیر تصویرسازی خاص شناختی و عمومی شناختی بر اجرای مهارت‌های فوتبالیست‌های 10-7 ساله

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 239-251

10.22059/jmlm.2015.55253

مهرزاد خارستانی؛ مجتبی اسماعیلی آبدر؛ احمد قطبی ورزنه