کلیدواژه‌ها = ورزشکار
تأثیر سطوح مختلف تمرین بر ویژگی‌های نمو و بالیدگی جنسی دختران ورزشکار

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 547-561

10.22059/jmlm.2017.61027

راضیه خان محمدی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


مقایسۀ تسلط ربع‌های مغزی (شیوۀ تفکر) دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 309-325

10.22059/jmlm.2014.51871

سیده منیژه عربی؛ علی ثقه الاسلامی؛ جواد فولادیان


تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 25-40

10.22059/jmlm.2013.35696

لیلا ریاحی فارسانی؛ احمد فرخی؛ ابوالفضل فراهانی؛ پروانه شمسی پور


تاثیر انواع رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به محرک شنیداری

دوره 5، 3 (13)، آبان 1392، صفحه 27-40

10.22059/jmlm.2013.32133

احسان خواجوی راوری؛ احمد فرخی؛ امیر عباسقلی پور؛ نفیسه کارشناس نجف آبادی؛ سعید سهیلی پور