مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ

محمدعلی سالیانه؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58492

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت‌های نر بالغ بود. به این منظور  48 سر رت نر بالغ از نژاد آلبینو- ویستار به‌صورت تصادفی در شش گروه و هر گروه، 8 سر جایگزین شدند، شامل گروه‌های کنترل، دریافت‌کنندۀ دارونما (سالین)، دریافت‌کنندۀ دارو- ورزش، سالین- ورزش، ورزش و دریافت‌کنندۀ دارو. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
مقایسۀ تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی بر تعادل پویای بیماران اسکلروسیس چندگانه

مهرزاد خارستانی؛ مهدی ضرغامی؛ پروانه شفیع نیا

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58493

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تصویرسازی ­ذهنی و تمرین­ بدنی بر تعادل پویای بیماران مرد اسکلروسیس چندگانه بود. مطالعۀ حاضر نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری شامل بیماران مرد اسکلروسیس چندگانۀ شهر اهواز در سال 1391 بود (300 نفر). برای نمونه‌گیری از پرسشنامۀ تصویرسازی بینایی و حسی-حرکتی و مقیاس EDSS در بین جامعۀ مورد نظر استفاده شد. در نهایت 33 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ اعظم قزی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 41-58

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58500

چکیده
  براساس فرضیۀ اختصاصی ‌تمرین، در دسترس ‌بودن بینایی در طول تمرین، به تخریب عملکرد در آزمون انتقال بدون ‌بینایی منجر می‌شود. یک فرضیه این است که بینایی‌کامل به‌عنوان منبع اطلاعاتی غالب مانع پردازش منابع‌ حسی دیگر می‌شود، در این‌ صورت احتمالاً تضعیف بینایی موجب کاهش تسلط بینایی بر دیگر منابع ‌حسی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک

عباس اکبری ورزنه؛ رخساره بادامی؛ مهدی نمازی زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58495

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعة اثر سبک‌های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر یادگیری یک تکلیف هدف­گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک است. به این منظور، 60 دانش­آموز پسر با دامنة سنی 17-16 سال در چهار گروه 15 نفری مستقل از زمینه به شیوۀ کلاسیک، وابسته به زمینه به شیوۀ کلاسیک، مستقل از زمینه به شیوۀ فازی و وابسته به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر تصویرسازی پتلپ و تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان

راضیه خانمحمدی؛ حسن خلجی؛ رضا یوسفی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58497

چکیده
  در سال‌های اخیر محققان به بررسی اثر تصویرسازی پتلپ بر عملکرد حرکتی و اینکه چطور تصویرسازی پتلپ می‌تواند موجب بهبود عملکرد شود، علاقه‌مند شده‌اند. هدف این پژوهش مقایسۀ اثر تصویرسازی پتلپ در برابر تمرین تعادلی بر تعادل پویای سالمندان بود. شرکت‌کنندگان 42 سالمند مرد ساکن شهر اراک بودند. آنها براساس نمرۀ پیش‌آزمون تعادل پویا به چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تغییر ویژگی‌های سینماتیکی سرویس تنیس تحت شرایط فشار رقابتی

فرهنگ یزدان پرست؛ حمید صالحی؛ شهرام لنجان نژادیان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 99-112

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58501

چکیده
  به احساساتی که یک ورزشکار در خصوص اجرا در یک موقعیت رقابتی دارد، فشار گفته می‌شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات سینماتیکی سرویس تنیس نسبت به افزایش فشار رقابتی بود. بیست تنیسور مرد نیمه‌حرفه‌ای راست‌دست 120 سرویس را تحت فشار پایین (عادی) و فشار رقابتی بالا اجرا کردند. بررسی‌ فشار (ضربان قلب و اضطراب حالتی رقابتی ادراک‌شده) پیش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 113-125

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58498

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین جسمانی و تمرین حافظۀ کاری بر توانایی چرخش ذهنی بود. به این منظور 45 نفر دانشجوی دختر غیرورزشکار به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در یکی از گروه‌های تمرین ایروبیک، تمرین حافظۀ کاری و گروه کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). طرح تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و به‌صورت پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر شیوه‌های مختلف خودگفتاری انگیزشی،آموزشی و ترکیبی بر خودکارامدی جسمانی، اکتساب و یادگیری تکلیف پرتاب دارت

احمدرضا موحدی؛ عباس بهرام؛ سحر بردبار

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 127-140

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58496

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر شیوه‌های مختلف خودگفتاری انگیزشی، آموزشی و ترکیبی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف ادراکی حرکتی (دارت) و خودکارامدی جسمانی در دانش‌آموزان دختر 18-13 ساله بود. 48 دانش‌آموز دختر با میانگین سنی 46/15 سال که در پرتاب دارت مبتدی بودند،  داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از شرکت در جلسۀ آموزشی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی

هانیه محمدی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ جمال فاضل کلخوران

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.58499

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل افراد کم‌توان ذهنی بود. بدین منظور 40 نفر از پسران کم­توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر قزوین (میانگین سنی 120/3 ±45/24 سال) به‌طور تصادفی به دو گروه تمرینی قالبی و تصادفی تقسیم شدند. پس از انجام پیش‌آزمون، آزمودنی­های هر گروه با توجه به نوع آرایش تمرینی خود، تمرینات خود را به مدت 4 هفته (3 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر دستورالعمل های مختلف کانون توجه و سبک های شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

قباد محرابیان؛ علی حیرانی؛ محمود قلی پور

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59266

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر دستورالعمل‌های مختلف کانون توجه و سبک‌های شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت اجرا شد. 80 کودک به روش تصادفی انتخاب و براساس نمره‌های پیش‌آزمون (10 پرتاب دارت)، به چهار گروه مساوی 1. مستقل از زمینه - توجه بیرونی، 2. مستقل از زمینه - توجه درونی، 3. وابسته به زمینه - توجه بیرونی و 4. وابسته به زمینه - توجه درونی تقسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر بازخورد هنجاری بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی دانش‌آموزان دختر تکلیف‌گرا و خودگرا

سمیه قراخانلو؛ پریوش نوربخش؛ حسین سپاسی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 175-191

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59267

چکیده
    هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازخورد هنجاری مثبت بر اکتساب و یادداری مهارت هدف‌گیری پرتابی بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی و جامعۀ آماری دانش‌آموزان دختر پنجم ابتدایی بودند. از جامعۀ هدف، 60 دانش‌آموز به‌طور تصادفی انتخاب شدند و در چهار گروه هنجاری تکلیف‌گرا، بدون هنجاری تکلیف‌گرا، هنجاری خودگرا و بدون هنجاری خودگرا قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثر مداخلۀ فراهم‌سازی حرکتی محیط بر رشد اجتماعی نوپایان

آسیه ذوقی؛ معصومه شجاعی؛ عبدالله قاسمی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 193-207

https://doi.org/10.22059/jmlm.2016.59268

چکیده
         رشد کودک بر مبنای ترکیبی از عوامل محیطی، ارگانیسمی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی شکل می‌گیرد. تحقیقات اخیر در زمینۀ رشد کودک و نوزاد به طرز قانع‌کننده‌ای نشان می‎دهند که بهترین سطح رشد با یک محیط برانگیزاننده و حمایت زمینه‎ای قوی است که رخ می‎دهد. هدف کلی این تحقیق ارزیابی اثر مداخلۀ فراهم‌سازی محیط بر رشد اجتماعی ...  بیشتر