دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-170 
9. تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی

صفحه 141-158

10.22059/jmlm.2016.58499

هانیه محمدی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ جمال فاضل کلخوران