مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین دوتایی بر یادگیری شنای کرال سینه

شهاب پروین پور؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ فضل الله باقرزاده

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61944

چکیده
    روش تمرینی دوتایی روشی است که در آن افراد در گروه­های دو­نفری برای یادگیری مهارت­های حرکتی با هم مشارکت می­کنند و به‌نظر می‌رسد این روش با افزایش کارایی و اثربخشی شرایط تمرین ویژگی­های یک محیط بهینۀ آموزشی را داشته باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین دوتایی بر یادگیری شنای کرال سینه بود. به این منظور 20 کودک پسر 7 تا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات توپ سوئیسی بر بهبود کارکرد حسی- حرکتی سه پسر اوتیستیک، پژوهش موردی

زهرا ملاکریمی؛ احمدرضا موحدی؛ سید محمد مرندی؛ فاطمه بهرامی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 15-37

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61945

چکیده
    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مطالعۀ تأثیر تمرینات با توپ سوئیسی بر بهبود کارکرد حسی- حرکتی سه پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. در این پژوهش از روش مورد منفرد استفاده شد. سه شرکت­کنندۀ دچار اختلالات طیف اوتیسم تمرینات توپ سوئیسی را به ­مدت نه هفته انجام دادند. تغییر در نمره‌های خرده‌آزمون حیطۀ حسی- حرکتی از طریق آزمون عصب روان‌شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مسعود ظهیری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی آقاپور؛ نسترن مجدی نسب

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61946

چکیده
    چارچوب نقطۀ چالش دیدگاهی نظری برای فهم تأثیرات متغیرهای تمرینی در یادگیری حرکتی است. با توجه به این چارچوب، متغیرهای تداخل ضمنی و بازخورد آگاهی از نتیجه رابطۀ تنگاتنگی با سطح مهارت و دشواری تکلیف مورد یادگیری دارند. ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات مبتنی بر چارچوب نقطۀ چالش بر کنترل قامت افراد مبتلا به مولتیپل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال

علی شفیع زاده

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61947

چکیده
    هدف این پژوهش پیش‌بینی میزان تأثیر و سهم عوامل رشدی و مهارتی مرتبط با استعدادیابی پیش از شروع آموزش فوتبال بر عملکرد مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سالۀ پسر پس از هشت جلسۀ آموزشی بود. جامعۀ آماری تمام مدارس فوتبال دارای مجوز شهر اصفهان بود که در نهایت 16 مدرسه با محقق همکاری کردند. نمونه شامل 171 نوجوان پسر (میانگین و انحراف استاندارد سن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر بازی سایه بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی

ملیحه رضایی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رخساره بادامی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 79-91

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61948

چکیده
    هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ده هفته بازی سایه بر مهارت­های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی بود. تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل است و شرکت‌کنندگان در تحقیق 28 دختر و پسر شش ساله بودند که به‌صورت در دسترس از بین کودکان مراجعه‌کننده به یکی از مراکز پیش‌دبستانی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 93-107

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61949

چکیده
   هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین اجرا و ادراک اندازۀ هدف در شرایط کانون توجه بیرونی و درونی، همچنین بررسی ارتباط بین ادراک اولیۀ اندازۀ هدف و اجرا بود. 70 دانشجوی پسر (با میانگین سنی 6/1 21 سال) داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آنها به‌صورت تصادفی و براساس نوع دستورالعمل توجهی در دو گروه تمرکز توجه درونی و بیرونی قرار گرفتند. آزمودنی­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس

احمد نیک روان؛ ولی اله کاشانی؛ الهه مصطفایی فر

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61950

چکیده
    هدف پژوهش حاضر مطالعۀ تأثیر محرومیت از خواب و مداخلۀ پس‌گستر بر یادگیری ناپیوستۀ بازی شبیه‌سازی‏شدۀ تنیس بود. 50 نفر از دانشجویان دختر 19 تا 25 سالۀ دانشگاه سمنان با توجه به پرسشنامه‎های مرتبط با متغیرهای تحقیق به‌عنوان نمونه انتخاب و به پنج گروه خواب کامل، محرومیت از خواب، خواب و مداخلۀ پس‌گستر، محروم از خواب و مداخلۀ پس‌گستر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی ورزشکاران دانشگاهی

علی ظهیری؛ مهدی شهبازی؛ محمد رضا کردی؛ جمال فاضل کلخوران

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 123-136

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.61951

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خستگی مرکزی و محیطی بر هماهنگی حرکتی ورزشکاران دانشگاهی بود. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بودند که از این میان 24 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پس از شرکت در پیش‌آزمون هماهنگی حرکتی دودستی، به‌طور تصادفی برحسب نوع خستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
تأثیر تمرین فیزیکی و تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

محمد نادری؛ علیرضا بهرامی؛ داریوش خواجوی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 137-155

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.62001

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. برای دستیابی به هدف، به صورت هدفمند 75 نفر با امتیاز تصویرسازی ذهنی 55- 45 و بدون سابقه پرتاب آزاد بسکتبال انتخاب و به صورت تصادفی در پنج گروه 15 نفری قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه ی توانایی تصویرسازی ذهنی، آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under CC BY-NC 4.0 license I Open Access I
اثربخشی انیمیشن‌های ورزشی در رفتار ورزشی کودکان (مطالعۀ موردی: انیمیشن فوتبالیست‌ها)

مصطفی مقدس؛ فرزام فرزان

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1396، صفحه 157-171

https://doi.org/10.22059/jmlm.2017.62002

چکیده
    هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی انیمیشن فوتبالیست­ها در جذب کودکان به ورزش فوتبال بود. انیمیشن به‌عنوان یکی از ابزارهای آموزش چندرسانه­ای می­تواند رویدادهای در حال تغییر در طول زمان مانند حرکت، فرایند و رویه­ها را نشان دهد و این امر به جذب کودکان کمک می‌کند. جامعۀ آماری این تحقیق کلیۀ دانش­آموزان پسر مدارس ابتدایی پایۀ ...  بیشتر