مقایسۀ اثربخشی روش‌های تدریس سنتی و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری درس علوم تجربی و توسعۀ مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم مقطع راهنمایی

سید امیراحمد مظفری؛ لیلا صباغیان‌راد؛ حجت حاتمی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 217-230

https://doi.org/10.22059/jmlm.2014.50458

تأثیر کمبود و مکمل عنصر روی در رژیم غذایی موش های مادر بر یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی نوزادان آنها با استفاده از ماز آبی موریس

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ احمد فرخی؛ ناصر نقدی؛ فضل الله باقرزاده؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ مهدی شهبازی

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 21-46